سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکس برای خدا، بابی از دانش را فرا گیرد تا به مردم بیاموزد، خداوند پاداش هفتاد پیامبر به او بدهد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]


ارسال شده توسط پرواز واژه ها در 91/8/22:: 2:12 عصر

چادرمان را محکم نگهداریم
حتی اگر لگد به صورت و پهلویمان زدند
حتی اگر آتشمان زدند
حتی اگر با چوب و تازیانه ما را کتک زدند
حتی اگر خلخال ها را وحشیانه کشیدند
حتی اگر زنجیر ها را به دست و پایمان زدند

پی نوشت: در اوج(بی نهایت) غم و مصیبت، خواهری همه ی اینها را به جان خرید.
              برای حفظ این چادر، خون های پاک شهدا ریخته شده. محکم نگهش داریم


کلمات کلیدی :