سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند ـ عزّوجلّ ـ می فرماید : «ای محمّد! اگر آفریدگان به ساخته های شگفت من می نگریستند، جزمرا نمی پرستیدند و اگر شیرینی یاد مرا در دل هایشان می چشیدند، ملازم درگاه من می شدند و اگر به ظرائف نیکی های من می نگریستند، به چیزی جز من نمی پرداختند» . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]


ارسال شده توسط پرواز واژه ها در 91/8/22:: 1:53 عصر

هفتاد و دو ساعت به آفتاب داغ محرم مانده است
عنوان را جدا باید کرد
72 سر بالا رفت
این کاروان را به دروازه ساعت مبرید


کلمات کلیدی :