سفارش تبلیغ
صبا ویژن
کسی کـه خویشتن را نشناسـد، از راه نجـات دور افتـد و در گمراهی ونادانیها درافتد . [امام علی علیه السلام]


ارسال شده توسط پرواز واژه ها در 91/8/22:: 1:53 عصر

هفتاد و دو ساعت به آفتاب داغ محرم مانده است
عنوان را جدا باید کرد
72 سر بالا رفت
این کاروان را به دروازه ساعت مبرید


کلمات کلیدی :